• Image 04
  • Image 04

امولسيفاير و دمولسيفاير
   امولسیفایر

درفرآیند فلزکاری به دلیل دمای بسیار بالای این عملیات، امکان استفاده مستقیم از روغن وجود ندارد. برای این منظور از امولسیون روغن در آب استفاده می گردد. مواد افزودنی امولسیفایر اختلاط روغن در آب را به صورت پایدار امکان پذیر می سازند. این مواد علاوه بر خاصیت امولسیون کنندگی باید خواص ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی نیز داشته باشند.

   دمولسیفایر

اگرچه تمامی روغنهای صنعتی به ویژگی جدا پذیری از آب جهت حفظ کارایی خود نیاز دارند، اما در بعضی موارد به دلیل حساسیت شرایط روانکاری لازم است تا این ویژگی به طور موثری بهبود یابد. در اینگونه مواقع استفاده از دمولسیفایرها می تواند حیاتی باشد.


  emulsifier.gif - 8.96 Kb


  جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با این شرکت تماس حاصل فرمایید.


پرینتایمیل